Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2014

PannaMigotka
Usnął ze swoim cierpieniem, które nie miało się gdzie podziać.
— Haruki Murakam/ Flipper roku 1973
Reposted fromsfeter sfeter viaMagnolia11 Magnolia11
PannaMigotka
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata

August 18 2014

PannaMigotka
4154 1d7c 500
Reposted fromcompanypfk companypfk viabeginagain beginagain

August 14 2014

PannaMigotka
9201 9989 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
PannaMigotka
5620 01d1 500
Ron Brinkmann
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
PannaMigotka
9739 fb13
Reposted fromnyaako nyaako viapareidolie pareidolie
PannaMigotka
PannaMigotka
8422 43e2 500
Reposted fromSunAndRain SunAndRain viaxannabelle xannabelle
PannaMigotka
Kiedy się zakochujecie, nie ma takiej trudności, która powstrzymałaby was przed byciem razem, bez względu na to, jak bardzo zdawałoby się to skomplikowane. Niezależnie od natury problemu, musicie po prostu uwierzyć, że uczucie, które żywicie względem siebie nawzajem, zdoła ów problem przezwyciężyć.
— Nick Spalding
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 21 2014

5429 9309 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialovesweets lovesweets
PannaMigotka
2415 39d1 500
Reposted fromkryczka kryczka viaMagnolia11 Magnolia11

March 26 2014

PannaMigotka
1090 24ad 500
po prostu .
Reposted fromshitsuri shitsuri viapure-bliss pure-bliss
PannaMigotka
6845 7f9e
Reposted fromnyaako nyaako viapure-bliss pure-bliss
PannaMigotka
Prawdziwa kobieta ma zasady, ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą wybierze rozstanie zamiast bycia na drugim planie i upominanie się o czułe słowa, bo wie ile jest warta
Reposted fromyoo yoo viapure-bliss pure-bliss
PannaMigotka
7692 9488 500
Essence of being Lokean
Reposted fromsubsan subsan viapure-bliss pure-bliss
PannaMigotka
Jeśli ktoś za Tobą tęskni to znaczy, że musieliście przeżyć razem kilka wspaniałych chwil. Wymieniliście się uśmiechami, spojrzeniami i być może sercami
Reposted fromTeardrops Teardrops viapure-bliss pure-bliss
PannaMigotka
Play fullscreen
so true <3
Reposted frompure-bliss pure-bliss
PannaMigotka
2048 cd48
Reposted fromscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl